เราเน้นให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ส่งสินค้าใหม่ทุกชิ้น

เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว . . โปรดตรวจสอบสินค้าว่า

 

 • สินค้าที่ได้รับ ถูกต้องตามที่สั่งซื้อหรือไม่ ทั้งประเภท ขนาด รสชาติ สี
 • สินค้าที่ได้รับ ไม่มีร่องรอยความเสียหาย เช่น ถูกแกะ ฉีก รั่ว บุบ หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดกับสินค้า
 • สินค้าทุกชิ้นได้รับถูกต้องครบถ้วน ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ 

  หมายเหตุ หากครบ 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า ไม่มีการแจ้งเข้ามา ถือว่าผู้ขายหรือผู้จัดส่งได้ส่งมอบสินค้าถูกต้องครบถ้วน

นโยบายการเคลมสินค้า
 

 • การ claim สินค้ามีเกณฑ์กำหนดดังนี้
  Order <10,000บาท = ภายใน 60วัน นับจากวันรับสินค้า

  Order >10,000บาท = ภายใน 90วัน นับจากวันรับสินค้า

   
 • ปริมาณของสินค้าต้องเหลืออยู่เกิน75% ของปริมาณทั้งหมด**
   
 • สินค้ามีสภาพชำรุด ไม่สมบูรณ์ ทุกกรณี อันเกิดจากทางฟิตเวย์หรือระหว่างการจัดส่ง
   
 • #รับประกันความพึงพอใจ รวมถึงในกรณีที่ลูกค้าไม่พึงพอใจในรสชาติ (ไม่อร่อย, ไม่ถูกปาก) หรือ ไม่พึงพอใจสินค้าในกรณีอื่นๆ
  ทางฟิตเวย์ยินดี claim ให้โดย
  ปริมาณของสินค้าต้องเหลืออยู่เกิน75% ของปริมาณทั้งหมด
  **เช่นซื้อ สินค้า A โปรตีน 10lb, สินค้าต้องเหลือเกิน 10lb x 75% = 7.5lb ขึ้นไป

   
 • สินค้ามือสอง / Clearance /  Blowout  / ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หรือ คืนสินค้า ทุกกรณี

  หมายเหตุ การเปลี่ยนสินค้าใหม่  สามารถเปลี่ยนได้สูงสุดไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ชำระเงิน หากเปลี่ยนสินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่าที่ชำระเงิน ลูกค้าต้องชำระยอดส่วนต่างเพิ่มเติม (ไม่สามารถสะสมแต้มในส่วนต่างที่ชำระเพิ่มได้)

  สอบถามเพิ่มเติม >> Click
  แนะนำ!! 
  วิธีการเก็บรักษาอาหารเสริม 

กรณีขอคืนเงิน

 • หากสินค้าหมด และ มีความประสงค์ไม่ต้องการเปลี่ยนสินค้าทดแทน
  ทางเรายินดีที่จะทำการคืนเงินภายใน 30 วัน (เป็นอย่างช้าที่สุด โดยอิงจากรอบการจ่ายของบริษัท)

  สามารถทำการส่งเรื่องเข้ามาได้ที่ https://fitwhey.com/contact


  หมายเหตุ คืนเงินสูงสุดไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ชำระเงินเข้ามา