เราเน้นให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ส่งสินค้าใหม่ทุกชิ้น

เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว . . โปรดตรวจสอบสินค้าว่า

 •  สินค้าที่ได้รับ ถูกต้องตามที่สั่งซื้อหรือไม่ ทั้งประเภท ขนาด รสชาติ สี
 • สินค้าที่ได้รับ ไม่มีร่องรอยความเสียหาย เช่น ถูกแกะ ฉีก รั่ว บุบ หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดกับสินค้า
 • สินค้าทุกชิ้นได้รับถูกต้องครบถ้วน ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ 


นโยบายการเคลมสินค้า

 • การ claim สินค้ามีเกณฑ์กำหนดดังนี้ Order <10,000บาท = ภายใน 60วัน นับจากวันรับสินค้า
                                                          Order >10,000บาท = ภายใน 90วัน นับจากวันรับสินค้า
 • ปริมาณของสินค้าต้องเหลืออยู่เกิน75% ของปริมาณทั้งหมด**
 • สินค้ามีสภาพชำรุด ไม่สมบูรณ์ ทุกกรณี อันเกิดจากทางฟิตเวย์หรือระหว่างการจัดส่ง, ไม่รวมถึงการจัดเก็บสินค้า
  ***กรุณาดูวิธีการจัดเก็บสินค้าตามประเภทได้ตาม Linkด้านล่างนี้

  วิธีการเก็บรักษาอาหารเสริม
 • #รับประกันความพึงพอใจ รวมถึงในกรณีที่ลูกค้าไม่พึงพอใจในรสชาติ (ไม่อร่อย, ไม่ถูกปาก) หรือ ไม่พึงพอใจสินค้าในกรณีอื่นๆ ทางฟิตเวย์ยินดี claim ให้โดยปราศจากเงื่อนไข​

**เช่นซื้อ สินค้า A โปรตีน 10lb, สินค้าต้องเหลือเกิน 10lb x 75% = 7.5lb ขึ้นไปจึงจะรับ claim


กรณีขอคืนเงิน

 • หากสินค้าหมด และไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าทดแทนได้ ทาง fitwhey.com จะทำการคืนเงินทุกวันอังคาร และศุกร์ ยกเว้นมีโปรโมชั่นส่วนลดทั้งเว็บ จะโอนคืนในวันทำการถัดไปแทน
 • การคืนเงินทางลูกค้าจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมเอง ทั้งการชำระเงินมายัง fitwhey และการคืนเงินกลับไปยังลูกค้า ทาง fitwhey.com ไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมใดๆ แก่ลูกค้าทั้งสิ้น
 • การคืนเงิน
  ช่องทางการชำระเงิน แจ้งในวันทำการเดียวกัน แจ้งในวันทำการถัดไป
  Counter service 7 วัน 7 วัน
  บัตร Credit/debit 1 - 3 ชั่วโมง 7 - 45 วัน
  ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 1 - 3 ชั่วโมง 7 - 45 วัน
  SBC Bill payment 7 วัน 7 วัน
  SCB Webpay, KTB page-2-page 7 วัน 7 วัน
  Paypal 1 - 4 วัน 1 - 4 วัน
  โอนเงิน 7 วัน 7 วัน