เรากล้ายืนยันด้วยผล Lab

  • ตรวจสอบโดย 3 LAB ที่น่าเชื่อถือ
  • ตรวจสอบ LAB ละ 2 ครั้ง
  • ในสินค้า LOT การผลิตเดียวกัน ตรวจสอบ 2 ครั้ง เพื่อความมั่นใจว่าค่าของสินค้าของเราได้มาตรฐาน

TEST RESULT

Protein analysis result Lot Number
(ล็อตการผลิต)
EXP (วันหมดอายุ) Label Claim
(ปริมาณโปรตีน
ต่อช้อนตามฉลาก)
Powder per scoop
(ปริมาณน้ำหนัก
เนื้อผง)
Protein per scoop
(โปรตีนที่ตรวจได้ต่อ scoop)
% Label claim
(อัตราส่วนโปรตีน
ที่ตรวจได้ต่อฉลากระบุ)
Method
(วิธีวิเคราะห์)
Elite Whey Protein Rich chocolate (A) 1140317 05/15 25g 36.3g 25.6 102.40% AOAC (2010), 981.10
Elite Whey Protein Rich chocolate (B) 1140317 05/15 25g 36.3g 25.5 102.00% AOAC (2010), 981.10
Elite Whey Protein Gourmet Vanilla (A) 1143301 03/15 25g 33.6g 25.3 101.20% AOAC (2010), 981.10
Elite Whey Protein Gourmet Vanilla (B) 1143301 03/15 25g 33.6g 25.4 101.60% AOAC (2010), 981.10
ISO 100 Smooth Banana (A) 1246314 09/15 25g 29.2g 25.3 101.20% AOAC (2010), 981.10
ISO 100 Smooth Banana (B) 1246314 09/15 25g 29.2g 25.2 100.80% AOAC (2010), 981.10
Protein analysis result Lot Number
(ล็อตการผลิต)
EXP (วันหมดอายุ) Label Claim
(ปริมาณโปรตีน
ต่อช้อนตามฉลาก)
Powder per scoop
(ปริมาณน้ำหนัก
เนื้อผง)
Protein per scoop
(โปรตีนที่ตรวจได้ต่อ scoop)
% Label claim
(อัตราส่วนโปรตีน
ที่ตรวจได้ต่อฉลากระบุ)
Method
(วิธีวิเคราะห์)
Elite Whey Protein Rich chocolate (A) 1140317 05/15 25g 36.3g 25.44 101.76% AOAC (2012), 981.10
Elite Whey Protein Rich chocolate (B) 1140317 05/15 25g 36.3g 25.01 100.04% AOAC (2012), 981.10
Elite Whey Protein Gourmet Vanilla (A) 1143301 03/15 25g 33.6g 25.38 101.52% AOAC (2012), 981.10
Elite Whey Protein Gourmet Vanilla (B) 1143301 03/15 25g 33.6g 25.19 100.76% AOAC (2012), 981.10
ISO 100 Smooth Banana (A) 1246314 09/15 25g 29.2g 25.44 101.76% AOAC (2012), 981.10
ISO 100 Smooth Banana (B) 1246314 09/15 25g 29.2g 25.59 102.36% AOAC (2012), 981.10
Protein analysis result Lot Number
(ล็อตการผลิต)
EXP (วันหมดอายุ) Label Claim
(ปริมาณโปรตีน
ต่อช้อนตามฉลาก)
Powder per scoop
(ปริมาณน้ำหนัก
เนื้อผง)
Protein per scoop
(โปรตีนที่ตรวจได้ต่อ scoop)
% Label claim
(อัตราส่วนโปรตีน
ที่ตรวจได้ต่อฉลากระบุ)
Method
(วิธีวิเคราะห์)
Elite Whey Protein Rich chocolate (A) 1140317 05/15 25g 36.3g 24.64 98.56% AOAC (2005), 930.29
Elite Whey Protein Rich chocolate (B) 1140317 05/15 25g 36.3g 24.63 98.52% AOAC (2005), 930.29
Elite Whey Protein Gourmet Vanilla (C) 1140304 05/15 25g 33.6g 24.3 97.20% AOAC (2005), 930.29
ISO 100 Smooth Banana (A) 1246314 09/15 25g 29.2g 24.44 97.76% AOAC (2005), 930.29
ISO 100 Smooth Banana (B) 1246314 09/15 25g 29.2g 24.54 98.16% AOAC (2005), 930.29
** หมายเหตุ SGS ใช้มาตราฐานการตรวจสอบแบบ AOAC 2005 ซึ่งค่อนข้างเก่ากว่า Lab อื่น