เราเน้นให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ส่งสินค้าใหม่ทุกชิ้น

เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว . . โปรดตรวจสอบสินค้าว่า

 •  สินค้าที่ได้รับ ถูกต้องตามที่สั่งซื้อหรือไม่ ทั้งประเภท ขนาด รสชาติ สี
 • สินค้าที่ได้รับ ไม่มีร่องรอยความเสียหาย เช่น ถูกแกะ ฉีก รั่ว บุบ หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดกับสินค้า
 • สินค้าทุกชิ้นได้รับถูกต้องครบถ้วน ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ 


ฟิตเวย์ยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ โดยมีเงื่อนไขง่ายๆ ดังนี้

 • หากลูกค้าพบว่าสินค้ามีความผิดปกติ แจ้งรายละเอียดเคลมได้ภายใน 30 วัน หลังจากสั่งออร์เดอร์
 • หากเกินระยะเวลา 30 วัน หลังจากสั่งออร์เดอร์ ทางฟิตเวย์ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเคลมได้
 • สินค้าต้องชำรุด เสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพ จากการผลิต หรือการขนส่งเท่านั้น
 • ลูกค้าที่สั่งซื้อในส่วนของสินค้า Damage นั้น ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืนทุกกรณี


กรณีขอคืนเงิน

 • หากสินค้าหมด และไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าทดแทนได้ ทาง fitwhey.com จะทำการคืนเงินทุกวันอังคาร และศุกร์ ยกเว้นมีโปรโมชั่นส่วนลดทั้งเว็บ จะโอนคืนในวันทำการถัดไปแทน
 • การคืนเงินทางลูกค้าจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมเอง ทั้งการชำระเงินมายัง fitwhey และการคืนเงินกลับไปยังลูกค้า ทาง fitwhey.com ไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมใดๆ แก่ลูกค้าทั้งสิ้น
 • การคืนเงิน
  ช่องทางการชำระเงิน แจ้งในวันทำการเดียวกัน แจ้งในวันทำการถัดไป
  Counter service 7 วัน 7 วัน
  บัตร Credit/debit 1 - 3 ชั่วโมง 7 - 45 วัน
  ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 1 - 3 ชั่วโมง 7 - 45 วัน
  SBC Bill payment 7 วัน 7 วัน
  SCB Webpay, KTB page-2-page 7 วัน 7 วัน
  Paypal 1 - 4 วัน 1 - 4 วัน
  โอนเงิน 7 วัน 7 วัน