เราเน้นให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ส่งสินค้าใหม่ทุกชิ้น

เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว . . โปรดตรวจสอบสินค้าว่า

  •  สินค้าที่ได้รับ ถูกต้องตามที่สั่งซื้อหรือไม่ ทั้งประเภท ขนาด รสชาติ สี
  • สินค้าที่ได้รับ ไม่มีร่องรอยความเสียหาย เช่น ถูกแกะ ฉีก รั่ว บุบ หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดกับสินค้า
  • สินค้าทุกชิ้นได้รับถูกต้องครบถ้วน ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ 


ฟิตเวย์ยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ โดยมีเงื่อนไขง่ายๆ ดังนี้

  • หากลูกค้าพบว่าสินค้ามีความผิดปกติ แจ้งรายละเอียดเคลมได้ภายใน 30 วัน หลังจากสั่งออร์เดอร์
  • หากเกินระยะเวลา 30 วัน หลังจากสั่งออร์เดอร์ ทางฟิตเวย์ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเคลมได้
  • สินค้าต้องชำรุด เสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพ จากการผลิต หรือการขนส่งเท่านั้น
  • ลูกค้าที่สั่งซื้อในส่วนของสินค้า Damage นั้น ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืนทุกกรณี


กรณีขอคืนเงิน

  • หากสินค้าหมด และไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าทดแทนได้ ทาง fitwhey.com จะทำการคืนเงินทุกวันอังคาร และศุกร์ ยกเว้นมีโปรโมชั่นส่วนลดทั้งเว็บ จะโอนคืนในวันทำการถัดไปแทน
  • การคืนเงินทางลูกค้าจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมเอง ทั้งการชำระเงินมายัง fitwhey และการคืนเงินกลับไปยังลูกค้า ทาง fitwhey.com ไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมใดๆ แก่ลูกค้าทั้งสิ้น
  • การคืนเงินจะใช้เวลา 15 - 90 วัน ขึ้นอยู่กับช่องทาง