นโยบายการขายสินค้า

  • การสั่งซื้อหรือชำระเงินผ่านช่องทางหลักเท่านั้น (Facebook , Line , IG) 
    ชื่อบัญชี ต้องเป็น บริษัท ฟิตเวย์ จำกัด หรือ เป็นการชำระผ่านทาง Website ฟิตเวย์เท่านั้น (เราไม่มีระบบลูกข่ายใดๆทั้งสิ้น)

  • เมื่อทำการสั่งสินค้าให้ถือว่า "ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลของสินค้า, ราคา, ที่อยู่การจัดส่งเรียบร้อยแล้ว"

  • ทาง Fitwhey จะส่งมอบสินค้าสภาพ 100% ตามที่ระบุในหน้าเว็บหรือเงื่อนไขการขาย  หากไม่เป็นตามนั้นทางมีความยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้
    ลูกค้าสามารถเคลมสินค้าได้ ตามโยบายการเคลมสินค้า

  • ทาง Fitwhey ไม่อนุญาตให้ทำการซื้อเพื่อนำไปจำหน่ายต่อไม่ว่ากรณีใด หรือ ช่องทางใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเพื่อกำไรหรือเหตุผลใดก็ตาม