New Feature!! ตัวช่วยที่จะทำให้คุณเลือกอาหารเสริมได้ตรงเป้าหมาย
จัดส่งฟรีทั่วประเทศใน 24 ชม. ติดต่อผ่าน FB Inbox Auto Message: Mon-Sun (24/7) และ LINE: Mon-Sat (11:00-22:00)
|

FITWHEY SHOP FOR THAILAND

FITWHEY SHOP ช่วยชาติ!!
ลดหย่อนภาษี สูงสุด 15,000 บาท!

(เริ่มตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560)

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี

  1. ลูกค้าต้องทำการซื้อสินค้า และชำระค่าสินค้า ผ่านทาง https://www.fitwhey.com ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 เท่านั้น (วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท)
  2. ลูกค้าสามารถ เริ่มขอใบกำกับภาษีตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคมเป็นต้นไป โดยจะต้องทำการกรอกแบบฟอร์มขอใบกำกับภาษี และ Print ผ่านทาง https://www.fitwhey.com *เข้าไปดูภายใต้ ประวัติการสั่งซื้อ และเลือก Order สินค้าที่สั่งซื้อและชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดด้านบน
  3. สำหรับ ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ากับทางหน้าร้าน FITWHEY GYM 101 ท่านสามารถแจ้งขอใบกำกับภาษีกับทางหน้าร้านได้โดยตรง  *ไม่สามารถขอตามย้อนหลังผ่านทางหน้าเว็ปได้
  4. สินค้าที่สั่งซื้อหน้างาน FITWHEY CLASSIC 2017 ลูกค้าต้องขอใบเสร็จ ณ จุดชำระสินค้า เพื่อทำการแจ้งขอใบกำกับภาษี ณ บูธจุดที่กำหนดภายในงาน *ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือ ขอใบกำกับภาษีย้อนหลังผ่านทางหน้าเว็ปได้
  5. ทาง FITWHEY ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งร่วงหน้า
start shopping now