New Feature!! ตัวช่วยที่จะทำให้คุณเลือกอาหารเสริมได้ตรงเป้าหมาย
|

step1

ซื้อสินค้าครบทุกๆ 400 บาท ที่ Fitwhey.com หรือ ตัวแทน Fitwhey Exclusive ทุกสาขา รับทันทีคูปองลุ้นรถ Mustang Ecoboost 1 ใบ

*ชื่อบนคูปอง ต้องเขียนให้ชัดเจน และต้องตรงกับชื่อผู้ที่ขึ้นมารับรางวัลเท่านั้น ( กรุณานํา บัตรประชาชน เพือมายืนยันตัวตนของท่านด้วย )

step2

สั่งผ่านทาง Fitwhey.com คูปองจะถูกส่งไปกับสินค้าของท่าน และนําคูปองมาหย่อนกล่องรับคูปองได้ในงาน FITWHEY CLASSIC ( 3 ธันวาคม 2560 BITEC บางนา ) หรือ หากท่านซื้อสินค้าจากตัวแทน Fitwhey Exclusive จะได้รับคูปองทันที และสามารถหย่อนคูปองได้ที่กล่องรับคูปองประจําร้านได้เลย

step3

ในงาน FITWHEY CLASSIC 2017 ทางทีมงานจะนําคูปองจากทุกช่องทางมารวมกัน และจับฉลากในเวลา 15:00 น. (หากผู้โชคดีไม่อยู่ในงาน ถือว่าสละสิทธิ์)

จุดหย่อนคูปอง: Fitwhey Gym ทุกสาขา / ร้านค้าตัวแทน / ตู้คูปอง ณ. FITWHEY CLASSIC 2017 หมายเหตุ: ผู้โชคดีเป็นผู้รับภาระภาษีรางวัล