New Feature!! ตัวช่วยที่จะทำให้คุณเลือกอาหารเสริมได้ตรงเป้าหมาย
|
YEAH BUDDY
RCSS

YEAH BUDDY

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม..


คลิกเพื่อดู "ข้อมูลโภชนาการ"
เลือกสินค้าตามด้านล่างนี้
what's in YEAH BUDDY?

RCSS
RONNIE COLEMAN'S "YEAH BUDDY"


Quick Overview

 • เพิ่มความ Focus ทำให้มีสมาธิสูงสุด

 • เพิ่มพลัง เพื่อรองรับการซ้อมสุดโหด แบบ Ronnie Colman's Style

 • เพิ่มความแน่นของกล้ามเนื้อ (PUMP) & ได้ความอึดทนทานในการซ้อม (ENDURANCE)

 • 2 กรัม CARNOSYN® BETA-ALANINE สูตรพิเศษเฉพาะ RCSS YEAH BUDDY!!

 • 1 กรัม L-CITRULLINE

 • 500 mg. AGMATINE SULFATE จาก AGMASS 50 mg.

 • TEACRINE®
   


The Difference

“If you’ve spent any time in a gym or fitness facility odds are you have heard “YEAH BUDDY” or “LIGHT WEIGHT BABY” reverberating from a corner where a patron is attempting to get fired up for a big lift that they probably have no business attempting (Hey it’s the effort that counts). It’s a phrase that has become iconic throughout the fitness community after seeing legendary training videos of Ronnie Coleman screaming these tag lines before heroic lifts. Ever wonder how Ronnie came up with these tag lines? Strangely enough, Ronnie came up with them because he was too strong to have a training partner (shocker) and needed to fire himself up before big sets. So, he started screaming these phrases by himself in the gym. He had no idea that 25 years later they would grow to the iconic status that they garner today. Now, the day is finally here where you can scream YEAH BUDDY while actually drinking YEAH BUDDY! Not only will everyone be ‘mirin you in the gym but this double combo of the most motivational two words in history will provide an unheard of level of motivation sure to propel you through the most intense workouts of your life leading to those precious gains you are seeking!”*Highlighted Ingredients

TeaCrine®
A clinically tested energy and clarity ingredient that increases energy production, lessens discomfort and enables competitive athletes, active individuals and driven professionals to better their physical and mental performance. TeaCrine® (theacrine) is Informed Choice / Informed Sport verified and is manufactured in an NSF-certified facility, and is tested under rigorous Informed-choice standards before being released into the marketplace.*

L-Citrulline
L-Citrulline is a naturally occurring amino acid found in food and also made in the body. Our bodies change L-Citrulline into another amino acid called L-Arginine and also to nitric oxide. L-Citrulline helps increase the supply of ingredients the body needs to make certain proteins. It helps dilate veins and arteries to improve blood flow. *

Adhatoda Vasica
This plant grows wild in abundance all over Sri Lanka, Nepal & India. Adhatoda Vasica has bronchodilator like effects which means it opens up the breathing pathways to encourage more oxygen intake. Vasicine, the active alkaloid compound, has been compared to theophylline, used in therapy for respiratory diseases, both in vitro and invivo. *

CarnoSyn®
Beta-Alanine is a pre-cursor to carnosine. It joins with the amino acid histidine through a peptide bond to form carnosine in the muscle. Muscle carnosine is the major buffering agent, or neutralizer, of hydronium ions that lead to muscle fatigue and failure. By increasing the amount of carnosine in the muscle, CarnoSyn® beta-alanine both increases an athlete’s peak performance and speeds muscle recovery. *

PharmaSure®
Caffeine Anhydrous is, simply, the dry powder form of caffeine. The word anhydrous indicates it does not contain water. It is a Central Nervous System (CNS) stimulant and the most widely consumed energy ingredient on the planet. PharmaShure® SR Caffeine is a micro-encapsulated form of caffeine designed to release slowly over an extended period of time prolonging the effects of the caffeine. *

Choline Bitartrate
Although the body produces a small amount of choline, humans must consume some in the diet as well to maintain good health.  Choline is important for cell membranes and for the production of the neurotransmitter acetylcholine, which has a role in memory and muscle control.  Acetylcholine allows nerve cells to communicate with each other.*

Higenamine HCL
Commonly known as demethyl coclaurine and norcoclaurine and found in a variety of plants. This compound has been demonstrated to be an effective beta-1 and beta-2 adrenergic agonist. Which basically means that it can increase your heart rate (Beta-1) and then metabolize fat by prompting lipolysis (Beta-2). During all of this triglycerides will be released from fatty cells to be made available for energy. Higenamine has also shown secondary broncho dilator effects. *

Phenethylamine
A trace amine and influencer of many of the 'happy hormones' such as dopamine and serotonin, β-phenylethylamine is an important molecule in the brain that functions as a monoaminergic neuromodulator and, to a lesser extent, a neurotransmitter in the human central nervous system.*

Yomimbine HCL
This natural extract from Yohimbine bark is a mild MAOI (Monoamine Oxidase Inhibitor) with stimulant and aphrodisiac effects. Yohimbine has a high affinity for the a2-adrenergic receptor in the central and peripheral nervous systems.*

Synephrine HCL
A naturally occurring plant alkaloid extract of bitter orange peels that acts as an adrenergic (adrenaline-like) stimulant on the Central Nervous System (CNS). Another action is through activation of the Beta-3 adrenergic receptors that are found on fat cells, which promote the breakdown of fat. *

what's in YEAH BUDDY
 • วิธีการรับประทาน
 • คุณสมบัติเด่น
 • รสชาติขายดี
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ควรใช้ร่วมกับ
image
เป้าหมายของคุณคืออะไร
เพิ่มพละกำลัง เพิ่มกล้ามเนื้อ เผาผลาญไขมัน