New Feature!! ตัวช่วยที่จะทำให้คุณเลือกอาหารเสริมได้ตรงเป้าหมาย
จัดส่งฟรีทั่วประเทศใน 24 ชม. ติดต่อผ่าน FB Inbox: Mon-Sun (24/7) และ LINE: Mon-Fri (8:00-24:00), Sat-Sun (8:00-17:00)
|

Production Manager - ผู้จัดการฝ่ายผลิต

รายละเอียดงาน

 • วางแผน ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ บริหารงานกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพของฝ่ายผลิต
 • สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
 • สามารถดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วางแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต รวมถึงสามารถนำเสนอ จัดทำโครงการ
 • เพิ่มประสิทธิภาพในงานผลิต ลดต้นทุนการผลิต
 • ควบคุมต้นทุนการผลิต ติดตาม Yield การผลิต รวมถึงควบคุมของเสียที่เกิดจากการผลิต
 • บริหารงานระบบตามมาตรฐานและคุณภาพต่างๆ ของบริษัท
 • วางแผนพัฒนาทักษะพนักงาน
 • ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/ หญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีการอาหาร, วิศวกรรมอาหารหรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะและประสบการณ์ทางด้านการควบคุมกระบวนการผลิต วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในอุตสาหกรรมอาหาร 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในระบบ GMP/ HACCP/ ISO 9001
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office หรือโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการวางแผนงานและการแก้ไขปัญหา การคิดเชิงวิเคราะห์
 • มีทักษะภาษาอังกฤษและการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • มีความเป็นผู้นำสูง มีความรับผิดชอบสูงและทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านสินค้าประเภท Powder และ Capsule จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ซอยนาคนิวาส15 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

เงินเดือน ช่วงทดลองงาน

 • 45,000+ บาท/เดือน

สวัสดิการ

 • อาหาร 3-4 มื้อ/วัน จ-ศ. (เลือกเมนูอาหารได้)
 • น้ำแร่
 • ขนม อาหารว่าง น้ำผลไม้
 • ฟิตเนส
 • อาหารเสริมส่วนกลาง
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยในช่วงทดลองงานทุกตำแหน่ง(ไม่เกิน 1,500บาท/ครั้ง/เดือน)

เงินเดือน เมื่อได้เป็นพนักงานประจำ

 • 45,000+ บาท/เดือน (เงินเดือน+เบี้ยขยัน)

สวัสดิการ

 • อาหาร 3-4 มื้อ/วัน จ-ศ. (เลือกเมนูอาหารได้)
 • น้ำแร่
 • ฟิตเนส
 • อาหารเสริมส่วนกลาง
 • สวัสดิการอาหารเสริม 1,000 บาท/เดือน
 • เบี้ยขยัน 1,500 บาท/เดือน
 • สวัสดิการเค้กวันเกิด
 • ประกันสุขภาพพนักงาน
 • ประกันสังคม

โบนัสเมื่อเป็นพนักงานประจำครบ 1 ปี

 • โบนัสตามผลงาน

How to Apply

รายละเอียดการสมัครงาน

ส่ง Resume เพื่อสมัครงานเข้ามาได้ที่: hr@fitwhey.com

 • ระบุหัวข้อ email ว่าต้องการสมัครงานในตำแหน่งใดๆให้ชัดเจน
 • ประวัติและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่สมัคร
 • แนบไฟล์รูปถ่ายปัจจุบัน
 • จะมีการสอบข้อเขียน คณิต-อังกฤษ เบื้องต้น
 • มีอาหารว่าง+น้ำดื่ม+ค่าเดินทาง 300 บาทให้ทุกตำแหน่ง