New Feature!! ตัวช่วยที่จะทำให้คุณเลือกอาหารเสริมได้ตรงเป้าหมาย
จัดส่งฟรีทั่วประเทศใน 24 ชม. ติดต่อผ่าน FB Inbox: Mon-Sun (24/7) และ LINE: Mon-Fri (8:00-24:00), Sat-Sun (8:00-17:00)
|

Financial Officer - เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบเงินสดย่อย, เงินทดรองจ่าย และตรวจสอบใบขออนุม้ติ และ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายทั้งหมด
 • ควบคุม - ดูแลและตรวจเช็ครายการด้านเงินฝาก/เงินถอน ทุกรายการในแต่ละวัน
 • ควบคุมการทำงานด้านการเงินของบริษัท ให้เป็นไปตามขั้นตอนและนโยบายที่กำหนดไว้
 • จัดทำและตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่าย และใช้ประกอบการบันทึกบัญชี
 • บริหารจัดการ และกระทบบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ พร้อมจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น กระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ฯลฯ
 • จัดทำ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และนำส่งกรมสรรพากรให้ครบถ้วน
 • ประสานงานและติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน ทั้งที่เป็นงานในฝ่ายงานและงานของกลุ่มบริษัท
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และระยะเวลาที่กำหนดได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานประสานกับหน่วยงานต่างๆ และบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านการเงิน และบัญชี 3 - 5 ปี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวกับการทำงานด้านการเงินได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้พอควร
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • ทุ่มเท เสียสละ อดทน
 • มีความสามารถทำงานที่มีความกดดันสูงได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ซอยนาคนิวาส15 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

เงินเดือน ช่วงทดลองงาน

 • 15,000-25,000 บาท/เดือน

สวัสดิการ

 • อาหาร 3-4 มื้อ/วัน จ-ศ. (เลือกเมนูอาหารได้)
 • น้ำแร่
 • ขนม อาหารว่าง น้ำผลไม้
 • ฟิตเนส
 • อาหารเสริมส่วนกลาง
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยในช่วงทดลองงานทุกตำแหน่ง(ไม่เกิน 1,500บาท/ครั้ง/เดือน)

เงินเดือน เมื่อได้เป็นพนักงานประจำ

 • 15,000-25,000 บาท/เดือน (เงินเดือน+เบี้ยขยัน)

สวัสดิการ

 • อาหาร 3-4 มื้อ/วัน จ-ศ. (เลือกเมนูอาหารได้)
 • น้ำแร่
 • ฟิตเนส
 • อาหารเสริมส่วนกลาง
 • สวัสดิการอาหารเสริม 1,000 บาท/เดือน
 • เบี้ยขยัน 1,500 บาท/เดือน
 • สวัสดิการเค้กวันเกิด
 • ประกันสุขภาพพนักงาน
 • ประกันสังคม

โบนัสเมื่อเป็นพนักงานประจำครบ 1 ปี

 • โบนัสตามผลงาน

How to Apply

รายละเอียดการสมัครงาน

ส่ง Resume เพื่อสมัครงานเข้ามาได้ที่: hr@fitwhey.com

 • ระบุหัวข้อ email ว่าต้องการสมัครงานในตำแหน่งใดๆให้ชัดเจน
 • ประวัติและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่สมัคร
 • แนบไฟล์รูปถ่ายปัจจุบัน
 • จะมีการสอบข้อเขียน คณิต-อังกฤษ เบื้องต้น
 • มีอาหารว่าง+น้ำดื่ม+ค่าเดินทาง 300 บาทให้ทุกตำแหน่ง